Dotace

Rok 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu Můj klub - Organizace sportu ve sportovních klubech schválilo Rozhodnutím č. 502018_2B_2711 Tělovýchovné jednotě Sokol Klecany, z.s. neinvestiční dotaci na rok 2018 ve výši 193 405 Kč.

Evidenční číslo projektu: SPORT – 2-B-3623/2018

Název projektu: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a údržba a provoz sportovního zařízení Tělovýchovné jednoty Sokol Klecany, z.s.

Účel dotace: Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, trenérů a realizačního týmu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží.

 

Rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech schválilo Rozhodnutím č. 502017_8_1086 Tělovýchovné jednotě Sokol Klecany, z.s. neinvestiční dotaci na rok 2017 ve výši 140 000 Kč.

Evidenční číslo projektu: SPORT-VIII-2365/2017

Název projektu: Materiální a finanční podpora trenérů, obnova sportovního vybavení.

Účel dotace: Podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

 

Rok 2016

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách schválilo Rozhodnutím č. 502016_8_1878_A Tělovýchovné jednotě Sokol Klecany, z.s. neinvestiční dotaci na rok 2016 ve výši 70 000 Kč.

Účel dotace: Dotace je zaměřena na podporu činnosti trenérů, asistentů, pedagogických pracovníků zajišťujících práci s dětmi a mládeží do 18 let a zabezpečení sportovního vybavení a výstroje pro sportovní aktivity dětí a mládeže. 

 

 

 

 

 

ROK 2018

V roce 2018 poskytl Středočeský kraj Tělovýchovné jednotě Sokol Klecany, z.s. neinvestiční dotaci ve výši 85 000 Kč z Fondu sportu, volného času a primární prevence – PROGRAM 2018.

 

Specifikace projektu: Dodávka tepla, vody a elektrické energie v kabinách. Závlaha fotbalového trávníku. Hnojení a odplevelení fotbalového trávníku. Pronájem prostor pro zimní přípravu mládežnických mužstev. Nákup přenosného počítače pro mužstva mládeže. Organizace mládežnického turnaje. Nákup sportovního vybavení.

Výše dotace činí 80% z celkových nákladů projektu.

Evidenční číslo projektu: SVČ/VSA/034021/2018

 

 

ROK 2016

V roce 2016 poskytl Středočeský kraj Tělovýchovné jednotě Sokol Klecany, z.s. neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč z Fondu sportu, volného času a primární prevence – PROGRAM 2016.

 

Specifikace projektu: Modernizace vybavení fotbalových šaten, vybavení mládežnických oddílů sportovními potřebami a trenérskými pomůckami.

Výše dotace činí 90,7% z celkových nákladů projektu.

Evidenční číslo projektu: SVČ/VSA/028420/2016

 

 

 

 

ROK 2018

V roce 2018 poskytl Středočeský kraj Tělovýchovné jednotě Sokol Klecany, z.s. neinvestiční dotaci ve výši 85 000 Kč z Fondu sportu, volného času a primární prevence – PROGRAM 2018.

 

Specifikace projektu: Dodávka tepla, vody a elektrické energie v kabinách. Závlaha fotbalového trávníku. Hnojení a odplevelení fotbalového trávníku. Pronájem prostor pro zimní přípravu mládežnických mužstev. Nákup přenosného počítače pro mužstva mládeže. Organizace mládežnického turnaje. Nákup sportovního vybavení.

Výše dotace činí 80% z celkových nákladů projektu.

Evidenční číslo projektu: SVČ/VSA/034021/2018

 

 

ROK 2016

V roce 2016 poskytl Středočeský kraj Tělovýchovné jednotě Sokol Klecany, z.s. neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč z Fondu sportu, volného času a primární prevence – PROGRAM 2016.

 

Specifikace projektu: Modernizace vybavení fotbalových šaten, vybavení mládežnických oddílů sportovními potřebami a trenérskými pomůckami.

Výše dotace činí 90,7% z celkových nákladů projektu.

Evidenční číslo projektu: SVČ/VSA/028420/2016